Age 11 – 12 Division Preliminary Results 2021

Gold Prizes:

Mikaela Rose Pacheco Ngu
Wong Chen Xi
Jasher Ng Jie Tong
Jeremiah Lau Yun Wei
Sha Kah Yan (Bach)
Sha Kah Yan (Grieg)
Chloe Low Ker Yeen
Tan Jia En
Loong J-Xuan

Silver Prizes:

Yeoh Yun Xuan
Wong Ling Yee
Hii Mien Sing
Fu Yu Fei
Lim Wei Long @ Jaden
Sia Ee Lise
Chin Xun
Fiona Chew Sze Han
Meredith Richardson
Michi Wong Xin Rou
Chloe Yong Jingyi
David Alexander
Delaney Ng Yen Xuan
Loh Qun Zhen
Tneoh Pei Lin

Bronze Prizes:

Renee Wee Jing Wen
Chung Ann Qi
Kavisha Sivanaesan
Tng Natalie
Carabelle Chong Jie Er
Ho Chien Yue
Megan Wong Hay Ying
Shopping Cart