Age 15-17 Division Preliminary Results 2021

Gold Prizes:

Chong Kenn Yi
Ham Kay Li
Ham Kay Lyn
Huang Jo-Ting
Ian Yoon Zhao-Xuan
Ooi Xin Yi

Silver Prizes:

Cheong Kai Zhi
Cheong Xing Ru
Chew Elaine
Choi Zhi Ern
Darius Low Cheng Zuo
Dennis Lai Yong Jia
Ecar Kam Jun Sin
Faith Tan En Hui
Fong Seng Junn
Fong Shir-Ning
Hee Wah Jun
Ian Yew
Kee Shiau Heng
Leong Lee Ann
Lim Yi He
Ricardo Chew Zhen Wei

Bronze Prizes:

Chia Yi Jie
Eileen Kew
Ivan Lim Hao Wee
Jazmina Audady Binti Azman
Lee Yi Shan
Lee Zheng Shieng
Tan Joe Word
Tan Rachel
Tan Wei Xuan

Shopping Cart